A SIMPLE KEY FOR CASINO UNVEILED

A Simple Key For Casino Unveiled

A Simple Key For Casino Unveiled

Blog Article

Allow erop dat je voordat je een verzoek indient om je account te sluiten, je eerst eventuele uitstaande inzetten annuleert. Wij zullen immediate bij sluiting het speeltegoed uitbetalen, zolang er aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Mocht een spel onderbroken worden doorway een internetstoring of door een storing in het computersysteem van de speler, dan zal het spel hervat worden op het tijdstip immediate voor de onderbreking plaatsvond.

Jack’s Casino & Athletics is niet verantwoordelijk voor het gedrag van andere spelers in deze chat functie.  

Na een interventie betreffende Verantwoord Spelen ben je voor een bepaalde tijd uitgesloten van het bonusprogramma. De duur is afhankelijk van de zwaarte van de interventie. De volgende termijnen gelden: 

Voor jongvolwassenen, van 18 t/m 23 jaar, geldt er een automatisch ingestelde standaard maximale verlieslimiet. Deze limiet kan je zelf altijd verlagen. Voor spelers van 24 jaar en ouder is het instellen van een verlieslimiet optioneel. Raadpleeg de Verantwoord Spelen pagina voor meer informatie.

Je dient een storting minimaal eenmaal te hebben ingezet alvorens een uitbetaling te kunnen aanvragen.

Mochten we de indruk hebben of bewijs hebben dat er sprake is van misbruik van de reward, dan hebben we het recht om de reward te annuleren, de hiermee gemaakte winst niet uit te keren, de speler uit te sluiten van het bonusprogramma en het account van de speler te sluiten.

De communicatie tussen de speler en ons is vertrouwelijk. Je mag geen screenshots maken en deze plaatsen of bijvoorbeeld fora of op een andere manier verspreiden. Tevens mag je geen negatieve reclame maken en ons imago hiermee schaden.  

Je kunt te allen tijde je account sluiten door een e-mail te sturen naar de klantenservice. Het sluiten van je account is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen. 

Je kunt te allen tijde je account sluiten door een e-mail te sturen naar de klantenservice. Het sluiten van je account is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen. 

We hebben het recht om een uitbetaling tijdelijk te weigeren, indien we een vermoeden hebben dat deze Algemene Voorwaarden zijn overtreden. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit of verband houdend satisfied de website of de content op de Web-site, inclusief en niet beperkt tot:

Je verifieert je e-mailadres door te klikken op de hyperlink die we je in de verificatie e-mail toesturen. Hiermee verifiëren we of dit e-mailadres Wohnungsentrümpelung Berlin werkelijk aan jou behoort. Vervolgens kun je je eerste storting maken.

Zodra je account als inactief is geclassificeerd zullen we het eventuele speeltegoed storten op het bij ons bekend zijnde IBAN-nummer, waarna we het account sluiten. thirty dagen voordat je spelersaccount inactief wordt zullen we hierover Call satisfied je opnemen. 

Report this page